Styrelsen

Ordförande:
Kerstin Johansson, Vattholma
Tel: 018-35 00 03
Kassör /Vice ordförande
Klas Åkervall, Örbyhus
Tel: 070-678 68 57
Ledamot/Sekreterare:
Marie-Louise Svensk, Österbybruk
Tel: 076-025 96 32
Ledamot
Elizabeth Wallberg, Funbo
Tel: 018-36 36 72, 0708-36 36 52
Ledamot
Helena  Ekdahl
Tel: 070-412 17 38
Revisor
P-G Nilsson, Östhammar
Valberedning
Emma Johansson Wiberg
emma.johanssonwiberg@gmail.com
Webbmaster
styrelsen@springerupplandvastmanland.com