AKTIVETER PÅ GÅNG

Här kan du se de aktiviteter vi planerar att genomföra

VÅRA AKTIVITETER
Viltspår är en aktivitet som passar engelska springer spaniel. Viltspår kan du träna för att det är roligt men du kan också gå på prov i viltspår samt delta med din hund som eftersökshund på skadat vilt.
Viltspår