Uppfödare i Springer Uppland/Västmanlands lokalavdelning.

Vill Du ha med Din uppfödning på uppfödarlistan?  Vill Du ändra några uppgifter på listan? Skicka ett mail till webmaster. O.B.S. klickbar länk
På förekommen anledning vill vi påminna om att självklart måste man vara medlem i Springerklubben (uppland/Västmanlands lokalavdelning) för att få vara med på uppfödarlistan!
CURRICOS
Annica Björnfot, Lagbo 112, 740 46  ÖSTERVÅLA
Tel. hem 08-591 166 50, mobil 0705 72 72 62
E-post: annica01@telia.com
FAIRLEY HILL
Siw Persson, Pilväg. 1, 746 31 BÅLSTA
Tel: 0171-590 74 Mobil: 070-439 11 43
E-post: siwp@swipnet.se
KVISTAGRANS
Kerstin Nilsson, Bigatan 5,  742 35 ÖSTHAMMAR
Tel: 0173 - 126 55, Mobil: 070-2979054
E-post: kvistagran@telia.com
QUALITY DESIGN
Elizabeth Wallberg, Skråttvägen 4A, 755 97
UPPSALA

Tel: 018-36 36 72, Mobil: 0708 - 36 36 52
E-post: elwa12@spray.se
PYGMALIA'S
Kristina Korhonen,
Tolfta-Norrby 104, 815 92 TIERP
Tel:0293-144 48,070-206 80 76
E-post:

RIPPEBOETS
Maria Dahlberg, Rippebo 21,743 74 Björklinge
Tel:0702718532

SPRINGWHEAT'S
Gunnar och Helena Ericsson,  Lokförargatan 1,  722 33  VÄSTERÅS
Tel: 021-660 73,  Mobil: Gunnar: 070-349 12 99, Helena: 073-6000 673
E-post: helena@springwheats.se
WITH TOUCH
Anna Lindh & Torbjörn Chemnitz,  Hammarbo Frösåker 1,  725 97  Västerås
Tel: 021-250 71,  Mobil: 073-1819186
E-post: an.lindh@telia.com