Uppfödare i Springer Uppland/Västmanlands lokalavdelning.

Vill Du ha med Din uppfödning på uppfödarlistan?  Vill Du ändra några uppgifter på listan? Skicka ett mail till webmaster. O.B.S. klickbar länk
På förekommen anledning vill vi påminna om att självklart måste man vara medlem i Springerklubben (uppland/Västmanlands lokalavdelning) för att få vara med på uppfödarlistan!
FAIRLEY HILL
Siw Persson, Pilväg. 1, 746 31 BÅLSTA
Tel: 0171-590 74 Mobil: 070-439 11 43
E-post: siwp@swipnet.se
HAPPY SPRINGS
Maria Harling,Stadshagsvägen 16, 724 60 Västerås
Tel: 0211-49357, Mobil: 0703-263154

maria.harling@bredband2.com
KVISTAGRANS
Kerstin Nilsson, Bigatan 5,  742 35 ÖSTHAMMAR
Tel: 0173 - 126 55, Mobil: 070-2979054
E-post: kvistagran@telia.com
QUALITY DESIGN
Elizabeth Wallberg, Skråttvägen 4A, 755 97 UPPSALA
Tel: 018-36 36 72, Mobil: 0708 - 36 36 52
E-post: elwa12@spray.se

RIPPEBOETS
Maria Dahlberg, Rippebo 21,743 74 Björklinge
Tel:0702718532

SPRINGWHEAT'S
Gunnar och Helena Ericsson,  Lokförargatan 1,  722 33  VÄSTERÅS
Tel: 021-660 73,  Mobil: Gunnar: 070-349 12 99, Helena: 073-6000 673
E-post: helena@springwheats.se
WITH TOUCH
Anna Lindh ,  Hammarbo Frösåker 1,  725 97  Västerås
Tel: 021-250 71,  Mobil: 073-1819186
E-post: an.lindh@telia.com