Uppfödare för rasen i hela Sverige hittar du via Springerklubbens hemsida www.springerklubben.com.Springerklubbens uppfödare