Vi planerar nu för fullt inför att starta upp en den efterfrågade uppfödarutbildning i vår. Det kommer att bli en kombinerad utbildning enligt SKKs nya uppfödarutbildning i 4 delar samt utökad med del 2 av Springerklubbens uppfödarutbildning.

Kursledare kommer att vara Kerstin Johansson som är certifierad handledare för SKKs nya uppfödarutbildning.

Kursen kommer att hållas i Uppsala. Exakta kursdagar är under förhandling med studiefrämjandet

Antalet kursdeltagare är begränsat till max 12 personer. Utbildningen kommer att vara öppen även för medlemmar i annan rasklubb eller SKK-ansluten klubb.

Kursavgiften kommer att vara 1500 kr exkl. litteratur och ev. resor.

Vi tar gärna emot intresseanmälningar till kle.johansson63@gmail.com