AKTIVITETER 2017

 

Unghundsträff- en kväll i maj, mer kommer.


Springerklubbens jaktkurs 12-13 augusti, 2017

Välkommen till en kurshelg som är inriktad på att gå igenom momenten i Nybörjarprov B för spaniels. Alla deltagare ska under helgen också få känna på hur det är att starta på ett prov. Kursledare är Catharina Lundberg och Gunilla Carlsson.
Plats: Enköping

”Jakt” är ett brett och vitt begrepp. Den här kursen är fokuserad på småviltjakt med spaniels som stötande och apporterande hund och grunderna i Nybörjarprov B.

Spaniels ska vara specialister på att stöta fram vilt under hagelbössans räckvidd och apportera. En spaniel får absolut inte skada viltet på något sätt i dess arbete eller när den bär viltet.

Jakt över spaniels kan delas in i olika moment. Dessa moment prövas i Nybörjarprov B, som kan ses som ett grundläggande anlagsprov för spaniels.

Vid kursen 12-13 augusti ingår:

-          Teori jakt över spaniels
      Grundlydnad för spaniels
      Stadgeträning med och utan skott
      Apporteringsarbete från grunden upp till avancerad nivå beroende på deltagarnas förkunskaper.
      Arbete i vatten
      Pris 1100kr
     Anmälan till Solveig Rosén. solvrose@gmail.com


Prova-på-dag: 16/9 i Gyllerboda


Uppfödarutbildning

Intresseanmälan till Kerstin via mail till kle.johansson63@mail.com eller telefon 018-350003.

Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter.