AKTIVITETER 2018

 

Jaktkurs Uppsala/Enköping den 11 augusti
Vi upprepar förra årets succé och anordnar en kurs hos Spanielkul i jaktträning med sikte på att starta nybörjarprov B.
(Observera att det bara är 1 dag och inte 2 som utannonserats i ST nr 2/2018)

Max 8 hundar men för att kursen ska bli av måste det vara minst 6 hundar.
Kostnaden blir 750 kronor för 1 dag inkl. lunch och fika. För att plats ska kunna garanteras så måste kursavgiften vara inbetald.
Vi välkomnar även medlemmar i andra lokalavdelningar eller medlemmar i SSRK.
Anmälan till Klas Åkervall 070-6786857 (lämna meddelande så ringer Klas upp) eller
klas.akerwall@kycompetence.se


Viltspårkurs med start augusti/september i Vattholmatrakten
Nivå: Nybörjare och fortsättning
Kursledare: Solveig Rosén och Hans Andersson
 

Pris 1000 kronor
Antal tillfällen: 5-6
Kursdagar: Ännu inte klart


Vi välkomnar även medlemmar i andra lokalavdelningar eller medlemmar i SSRK.
Anmälan till Klas Åkervall 070-6786857 (lämna meddelande så ringer Klas upp) eller klas.akerwall@kycompetence.se


Vi planerar nu för fullt för traditionella prova-på-dag i Gyllerboda. Det blir den 15 september i Gyllerboda. Vi återkommer kring program men vi planerar veterinärföreläsning, spår, vattenträning, apportering m.m.


Planerade aktiviteter under hösten: Jaktlydnadskurs med Maria Dahlberg & Klas Åkerwall. Vi återkommer med mer information.